033 Strava Circuit, lichtpuntje in de coronapandemie

033 Strava Circuit, lichtpuntje in de coronapandemie

We moeten het al meer dan een jaar doen met virtuele hardloopwedstrijden en andere 1,5 meter initiatieven. Het 033 Strava Circuit is zo’n evenement. En het is succesvol. De start was in november 2020 tijdens de tweede coronagolf. Inmiddels loopt de tweede editie van het 033 Strava Circuit alweer tegen het eind. Aan het vijfde en laatste segment (van 6 km) kun je nog tot en met zondag 6 juni 2021 deelnemen. Ook als je eerder niet hebt meegedaan ben je welkom.

Begin juli volgt nog een afsluitend evenement. De opzet is nog geheim maar gezien wat vooraf ging, is het ongetwijfeld de moeite waard om mee te maken. “We hopen daarna iedereen in vorm af te leveren voor de volle wedstrijdagenda na de zomervakantie. Bijna alle hardloopevenementen van het voorjaar zijn doorgeschoven.” zegt Sjoerd Veenma. Sjoerd is samen met Koen van Dijk (geen familie van Hans) en Co Post de drijvende kracht achter het initiatief.

Open voor iedereen

De mannen organiseren het niet namens hun Amersfoortse verenigingen Altis en Triathlon. De deelname staat open voor iedereen die hardloopt. Je hoeft niet ergens lid van te zijn en het is gratis. Ze organiseren het belangeloos op persoonlijk titel. Omdat hardlopen leuk is.

Het kengetal 033 doet vermoeden dat het bedoeld is voor de ruime omgeving van Amersfoort. Dat is niet zo. Iedereen is welkom. Wel komen de meeste deelnemers uit het gebied begrensd door Soest, Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Woudenberg. De gelijknamige Strava-groep kent meer dan 900 leden. Waarbij aangetekend dat de groep wel een vliegende start had. Het is een voortzetting van de Strava-groep Heuvelrug-runners.

Koen van Dijk, Sjoerd Veenma en Co Post, de drijvende krachten achter het 033 Strava Circuit (foto Harry van ’t Veld)
Koen van Dijk, Sjoerd Veenma en Co Post, de drijvende krachten achter het 033 Strava Circuit (foto Harry van ’t Veld)

Kuitenbijter als afsluiting

Bovenop de Utrechtse Heuvelrug biedt het vijfde en laatste segment rond het bij Soesterberg gelegen landgoed De Paltz een afstand van 6 km, 46 hoogtemeters en drie beklimmingen. Geen meter is vlak. Deze kuitenbijter biedt een mooie uitdaging voor alle niveaus.

Het is slim van de initiatiefnemers om Strava segmenten te gebruiken. Het verzamelen van de prestaties gedurende de weken dat een segment “open” staat, is daarmee eenvoudig: Strava houdt de tijden bij in een klassement.

Op de website van het 033 Strava Circuit zijn klassementen te vinden. Apart voor vrouwen en mannen en leeftijd gecorrigeerd omgerekend naar een puntenaantal. Een hoger aantal punten betekent een relatief betere prestatie. Dit maakt het 033 Strava Circuit een level playing field voor alle leeftijden. De puntenberekening is geleend van de Keistad Baancompetitie die op zijn beurt ontleend is aan de age-grading gegevens (met Excel werkblad) van de Atletiekunie. Co Post heeft dit op maat moeten aanpassen. De afstanden van de voor het circuit gebruikte Strava segmenten komen nu eenmaal niet overeen met de standaardafstanden in atletiekcompetities.

Tot spijt van de dertigers en veertigers blijkt de leeftijdscorrectie voor oudere deelnemers voordelig in het klassement. Dat zagen we eerder bij de Keistad Baancompetitie en bij De Eerlijke Strijd van ProRun. Leuk is dan weer wel dat twee 15-jarigen het klassement van de eerste editie van het 033 Strava Circuit hebben gewonnen. Loes Kempe deed dat met 5542 punten bij de vrouwen en Pablo van Hoorn met 5431 bij de mannen. Beiden mogen bij de jeugd tot de nationale top gerekend worden.

Het eindklassement telt de punten van alle segmenten waaraan deelgenomen is op. Voor een hoge klassering is het dus slim om elk segment mee te doen. In het klassement zijn toch ook deelnemers te vinden die om welke reden dan ook maar een of twee keer een segment hebben meegepakt. Dat is geen enkel probleem.

Voor segment 8 van 033 Strava Circuit 1.0 was belangstelling van trainingsgroepen bij de jeugd. Velen liepen voor het eerst in hun atletiekcarrière een 10 km (zie foto boven dit artikel, © Harry van ’t Veld). Deze jeugd is overigens niet in het klassement van de eerste editie meegenomen.

033 Strava Circuit 2.0

Voor de tweede editie van het 033 Strava Segment hebben de initiatiefnemers een extra competitie element ingebouwd. Aan de hand van postcodes zijn 12 regionale teams gevormd.
Voor het teamklassement wordt gekeken naar het totaal van de 7 meest punten scorende teamleden op een segment. Bovendien ontvangt het team een punt voor elk teamlid dat het segment heeft gelopen.

Dit leidt tot een nek-aan-nek race tussen Team Vathorst en Hooglanderveen en Team Leusden – Woudenberg. Op korte afstand volgt Team Berg-, Vermeer- en Leusderkwartier. Het blijft spannend of dit team nog een bedreiging kan zijn voor de eindoverwinning.

De bezoekersaantallen van de website zijn ruim meer dan het aantal deelnemers. Wat dan weer aangeeft dat het leuk blijkt de ontwikkelingen in de klassementen van het circuit te volgen.

De opzet met postcodeteams heeft leuke onderlinge contacten opgeleverd. Teamleden die elkaar niet persoonlijk kenden zagen plots dat ze bij elkaar in de buurt wonen. Het circuit blijkt te verbinden en tot nieuwe contacten te leiden.

Het lopende 5e segment (tot 6 juni) vormt de afsluiting van de tweede editie van het circuit.

Serieus

Deelnemers blijken het circuit heel serieus te nemen. Op Strava zie je regelmatig de vermelding dat het een verkenning van het segment is. Je mag vooral niet denken dat betrokkene al voluit is gegaan en een matige tijd liep.

Sommige recreatieve lopers zagen in vergelijking met ervaren hardlopers dat ze op kortere afstanden naar verhouding meer punten scoorden. Dat bleek een eyeopener voor het eigen kunnen. En een stimulans om wat gerichter voor snellere langere afstanden te gaan trainen. En eventueel aansluiting te zoeken met een atletiekvereniging of loopgroep.

Een segment mag zo vaak gelopen worden als je wilt. Het snelste resultaat telt mee voor met klassement. Segment 3 van de tweede editie is door iemand twee weken lang dagelijks gelopen.

Dit segment 3 liep over 1000 meter in een rechte lijn van zuid naar noord. Begrijpelijk dat een fiks aantal deelnemers met hun poging hebben gewacht tot de wind uit het zuiden kwam. De gegevens van een Stryd hardloopvermogensmeter met windmeting zou een oplossing kunnen bieden door voor wind te corrigeren, maar anders dan bij fietsen ondersteunt Strava nog geen gemeten hardloopvermogen. Dit voert sowieso te ver omdat nog maar een beperkt deel van de deelnemers over zo’n footpod beschikt.

De vraag of een segment linksom of rechtsom moet worden gelopen onthield niet iedereen uit de beschrijving. Een herkansing was lastig als de periode van 2 weken dat het segment gelopen kon worden al afliep.

Zo bedacht ook niet iedereen dat GPS niet heel nauwkeurig is. Als je precies op de finish van het segment stopt, kan het GPS-signaal nog wel eens 10 meter of meer voor de finish denken te zijn en heb je geen aansprekende tijd neergezet.

GPS bleek ook een dingetje onder nat bladerdek in het bos. Een deelnemer dacht op het geaccidenteerde traject ten onrechte aan tempo te verliezen. De corrigerende versnelling bracht wel de man met de hamer maar niet de eindstreep. De DNF kon in dit geval wel herkanst worden.

3.0?

Hopelijk krijgen we geen vervolg van het 033 Strava Circuit vanwege weer een nieuwe coronagolf. Begin juli volgt nog wel een 033 Strava Circuit 3.0. Dit wordt een evenement in één weekend. Blijf voor het hoe en wanneer de posts op Strava of op de website volgen.

De deelnemers aan 033 Strava Segment 2.0 kunnen evenals na de eerste editie rekenen op een certificaat van deelname met de eigen prestaties en klassering. Die zullen vast weer volop via de sociale media gedeeld worden

Je kunt alles over de invloeden op je prestaties uitgebreid nalezen in ons boek Hardlopen met Power!.

Lees verder...