Analyse van je hardloopvermogensgegevens, de basis – 1

Analyse van je hardloopvermogensgegevens, de basis – 1
Hardlopers die een modern hardloophorloge bezitten, weten dat je na elke training en wedstrijd een macht aan gegevens kunt bekijken. Al dan niet samen met je trainer kun je die analyseren, evalueren en gebruiken bij het op- of bijstellen van je trainingsplan.
De leveranciers van hardloopvermogensmeters hebben elk hun eigen platform waar deze de gegevens mee synchroniseert. Iedere prestatiegerichte hardloper kent wel Garmin Connect, Power Flow en Stryd PowerCenter. TrainingPeaks biedt een mooi onafhankelijke platform. De betaalde versie van TrainingPeaks biedt heel veel mogelijkheden en is een aanrader. Er zijn meer aanbieders.
Stryd PowerCenter steekt met kop en schouder boven die van alle andere leveranciers uit. We hoorden dat Stryd deze nog verder gaat verbeteren. De release wordt eind juni 2019 verwacht.
In dit en een aantal volgende artikelen op ProRun leggen we aan de hand van Stryd PowerCenter uit wat je aan de informatie van een hardloopvermogensmeter hebt.
Analyse van een training
Je hebt je ADV bepaald en de vermogenszones ingesteld. Nu kun je aan de slag met de gegevens uit je laatste training. PowerCenter geeft je informatie over je prestatie, je fitheid en welke aspecten je in het bijzonder moet trainen om een betere hardloper te worden. In de afbeelding zie je een screenprint van een training van Ron. Een aantal gegevens zijn je vast niet onbekend. Een paar zijn dankzij de komst van hardloopvermogensmeters nieuw. We gaan ze je uitleggen. In het boek Hardlopen met Power! vind je nog meer achtergrondinformatie.
Average Elapsed Power
Is het gemiddelde vermogen waarmee je hebt gelopen. Onderweg zie je de actuele waarde waarmee je loopt op je horloge, als je daar de Stryd aan hebt gekoppeld.
PowerCenter toont je achteraf een grafiek aan de hand waarvan je kunt zien wat het vermogen van moment tot moment was. In een tabel kun je het gemiddelde vermogen per kilometer zien en ook per lap. Dat laatste is bijvoorbeeld handig om een interval training achteraf te evalueren.
Normalized power (NP) 
Wielrenners kennen het begrip genormaliseerd vermogen (NP).
Bij wielrennen is de variatie in vermogen tijdens een rit anders dan bij een rondje hardlopen.
Bij hardlopen kun je heuvelaf nu eenmaal niet lekker freewheelen. Ook kun je niet even flink aanzetten en vervolgens in de buik van het peloton – of meer gebruikelijk in je groepje – op adem komen. Stryd PowerCenter geeft daarom geen informatie over NP. Dat je heuvelop bij hetzelfde tempo meer vermogen nodig hebt, en heuvelaf minder, verklaart zich wel uit de vergelijking met het hoogteprofiel dat je hebt gelopen. In PowerCenter kun je beide gemakkelijk in de grafiek zetten en bekijken.
Form Power (FP)
Dit is het vermogen dat een hardloper nodig heeft om zijn lichaamspositie stabiel te houden. Het benodigde vermogen hangt samen met je persoonlijke loopstijl. Het is het vermogen dat je nu eenmaal nodig hebt voor de verticale beweging tijdens het hardlopen en doordat je tijdens het lopen je bovenlichaam naar links en rechts beweegt.
Stryd presenteert Form Power apart van het netto hardloopvermogen. Polar en Garmin combineren beide en hebben het zo doende over bruto vermogen. Dat is de reden dat Polar en Garmin steevast hogere vermogenswaarden laten zien. We hadden het hier op ProRun eerder over.
Lagere Form Power waarden bij hetzelfde tempo zijn een indicatie dat je running economy verbetert. Als de waarde van Form Power tijdens de training of wedstrijd toeneemt, is dit een indicatie van toenemende vermoeidheid. Typische waarden voor Form Power variëren van 30 tot 100 Watt.
Running Stress Score (RSS)
De RSS beoogt met één getal de zwaarte van een training aan te geven. Het is de combinatie van de omvang en de intensiteit. De RSS is vergelijkbaar met de TSS (Training Stress Score) die bij wielrenners tamelijk algemeen bekend is. Het verschil tussen RSS en TSS is klein. RSS neemt volgens Stryd ook de biomechanische belasting van het lichaam mee. Deze is bij hardlopen inderdaad anders dan bij wielrennen. In ons boek Hardlopen met Power! gaat een heel hoofdstuk over tempovariaties en wedstrijdstrategie en wat dit betekent voor de TSS en daarmee de zwaarte van je inspanning.
De primaire input van RSS is het vermogen (dat elke seconde wordt geregistreerd) en de tijd waarmee die gedurende de verschillende intensiteiten in de training (bijvoorbeeld interval of climax) en wedstrijd (bijvoorbeeld snelheidsvariaties) gelopen is. Bij elkaar opgeteld geeft dat één waarde voor de hele training of wedstrijd.
Als je een historie opbouwt van deze waarden kun je evalueren of je trainingsintensiteit goed is verdeeld over de week en of je toekomt aan de gewenste periodisering in de opbouw en wedstrijdseizoen. In PowerCenter kun je dit over de dagen van een week in een staafgrafiek bekijken, maar ook naar keuze per week over een langere periode. De afbeelding geeft een voorbeeld van dit laatste.
 
Leg Stiffness (LSS)
LSS staat voor beenveerstijfheid. Het is een parameter die weergeeft hoe goed een hardloper de energie recyclet bij het neerkomen op de grond. Een hogere veerstijfheid van pezen en beenspieren geeft minder energieverlies. Toename van de LSS in de tijd betekent een verbetering van de running economy. LSS is een sterk individueel bepaalde parameter en niet zomaar geschikt om hardlopers onderling te vergelijken. Je kunt het wel vergelijkbaar maken door de LSS te delen door het lichaamsgewicht van de hardloper (LSS/kg) en deze vervolgens bij dezelfde tempo’s te beoordelen.
Je kunt de LSS door specifieke training verbeteren, bijvoorbeeld met heuveltraining.
Voor de meeste atleten varieert de LSS van 6 tot 14 kN/m. Gedeeld door lichaamsgewicht moet de LSS per kg bij voorkeur groter dan 0,15 kN/m/kg zijn.
Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek 
Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra informatie van hun wattage!

Lees verder...