Cadans en paslengte

Cadans en paslengte

In een eerder artikel op ProRun gingen we in de vraag hoe het met je paslengte zit?

 We sloten daarbij aan bij de parameters die de moderne hardloophorloges voor je meten, die we met elkaar aanduiden als de ‘Running Dynamics’:

* de paslengte (in meters)

* de pasfrequentie of cadans (het aantal passen per minuut)

* de grondcontacttijd of GCT (in milliseconden)

* de verticale beweging of oscillatie (dit is de op en neergaande beweging van je bovenlichaam in centimeters)

We zagen dat het belangrijk is om grote passen te maken en te lopen met een hoge cadans omdat het product van beiden je snelheid bepaalt, volgens de formule:

Snelheid (in km/h) = paslengte (in m)*cadans (in ppm)*60/1000

Maar hoe zit het nu met precies met alle 4 die parameters? Wat hebben ze met elkaar te maken? Is er een onderlinge relatie?

Wat is een pas?

We gaan daarom eens wat fundamenteler kijken naar de loopbeweging. Om te beginnen maken we onderscheid tussen de stapfase (waarbij een voet in contact is met de grond) en de zweeffase (waarbij je voeten van de grond zijn). De stapfase wordt ook wel steunfase genoemd om te benadrukken dat je voet voortdurend op de grond is. Het geheel van stapfase en zweeffase noemen we een pas, dus de paslengte is gelijk aan de staplengte plus de zweeflengte. Bij snelwandelen moet je voet voortdurend in contact met de grond zijn, je hebt dan dus geen zweeffase. De paslengte is dan gelijk aan de staplengte.

Er zijn alles bij elkaar nogal wat factoren die door elkaar spelen bij de Running Dynamics. Om verder te verduidelijken hoe het zit, hebben we de loopbeweging in een model uitgewerkt. In ons boek Hardlopen met Power! kun je daar meer over lezen.

De relatie tussen de Running Dynamics

Met het model van de loopbeweging hebben we 4 tabellen gemaakt. Ze gelden voor 4 verschillende waarden van de cadans, namelijk 160, 180, 200 en 220 ppm. De cadans is immers de parameter die je relatief het makkelijkste kunt beïnvloeden. Als voorbeeld nemen we de loper die we eerder ook gebruikten. Als hij zijn cadans zou verhogen van 160 naar 180 ppm en zijn snelheid constant blijft op 12 km/h, veranderen zijn Running Dynamics als volgt:

* zijn GCT blijft 240 msec 

* zijn tzweef daalt van 135 naar 93 msec

* zijn dzweef daalt van 0,45 naar 0,31 m

* zijn dpas daalt van 1,25 naar 1,11 m

Dit voorbeeld kan zich voordoen wanneer hij geen kracht meer heeft om zijn paslengte vol te houden. Hij kan zijn snelheid dan handhaven door zijn cadans te verhogen. Een positiever beeld ontstaat wanneer het hem lukt om zijn cadans én zijn snelheid te verhogen. Uit de tabellen kunnen we aflezen dat hij de volgende resultaten bereikt als hij erin slaagt om 16 km/h te lopen bij een cadans van 180 ppm:

* zijn GCT daalt nu naar 180 msec

* zijn tzweef stijgt nu naar 153 msec

* zijn dzweef stijgt nu naar 0,68 m

* zijn dpas stijgt nu naar 1,48 m

 

Samenvattend leveren de tabellen heel duidelijke conclusies op:

1. de GCT is min of meer constant bij één bepaalde snelheid en neemt lineair af met de snelheid 

2. de zweeftijd wordt (parabolisch) groter bij de snelheid en kleiner met de cadans

3. De zweeflengte en paslengte worden (recht evenredig) groter met de snelheid en kleiner met de cadans

Vooral de 3e conclusie is van groot belang. Omdat je snelheid namelijk bepaald wordt door het product van paslengte en cadans, betekent dit dat je naar keuze de paslengte of de cadans kunt vergroten om een bepaalde snelheid te bereiken. In de praktijk heeft de ene loper meer de neiging om zijn paslengte te vergroten, terwijl andere lopers makkelijker hun cadans vergroten. Ook zit er bij veel lopers meer rek in het vergroten van de paslengte dan in het verhogen van de cadans. Er zijn ook grote verschillen tussen lopers onderling. Maar wat is nu het beste? En wat is efficiënter, bij welke pasgrootte loop je het zuinigst? Daar komen we in een volgend artikel op ProRun op terug.

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek 

Hardlopen met Power!

Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra informatie van hun wattage! Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen.

De ISBN nummers zijn:

paperback 978-90-821069-7-8

e-book (ePub3) 978-90-821069-8-5

e-book (Adobe DRM pdf) 978-90-821069-9-2

Hans van Dijk en Ron van Megen

www.hardlopenmetpower.nl

Lees verder...