Stryd: Pre Order the Latest ‘Running With Power’ Book from Hans & Ron

Stryd: Pre Order the Latest ‘Running With Power’ Book from Hans & Ron

Dutch researchers and authors, Hans van Dijk and Ron van Megen, are back with a new book on running with power titled, “The Power to Run.”

This latest release is a collection of 37 of their most-read articles, combined with their recent eBook, “The Fastest Way To Your Next Personal Best”, which was written in collaboration with sports performance author Koen de Jong. This release is the first time this material has been available in printed form, as well as in a Kindle version.

The book will launch on April 15 in paperback in English via Amazon.

Secure your copy now by pre-ordering using the button below!


Pre Order ‘The Power to Run’ Now >

About the Book

As running power has become a favored metric among elite triathletes, Olympic athletes, and hundreds of thousands of amateur runners, more and more runners have asked how they can use this breakthrough metric to optimize performance.

The Power to Run” is here to answer those questions and more.

In the first half, you will find in-depth chapters on the following topics:

  • What is power and how can you measure it?
  • How can you run faster using power zones?
  • How to train for a personal best at any distance from 5K to Marathon?

These initial chapters also break down the common concerns and misconceptions surrounding running power and highlight how this method of training will ultimately allow you to train smarter & harder than ever before.

Note: The first half of “The Power to Run” book contains the same content as “The Fastest Way To Your Next Personal Best” ebook. This release is the first time this material has been available in printed form, as well as in a Kindle version.

In the second half of the book, you will find 37 of Hans van Dijk and Ron van Megen’s most popular articles covering the theory and application of running power.

You will find articles covering topics such as:

  • How to convert a workout to be based on running power
  • How the energy demands of running hills & into the wind differs
  • The impact of temperature on performance
  • And, 34 other articles!

All put together, this book is a tremendous resource and is a must read for anyone interested in running with power.

The Power to Run” contains 267 pages and is filled with 111 color illustrations and 35 color photographs. The book will be released on April 15, 2022 and is available for preorder now for the introductory price of $27.95 at Amazon.com (the book is available worldwide, pricing and currency may vary).


  Pre Order ‘The Power to Run’ Now >

Lees verder...

De VO2 max: deel 5 De achterliggende formules

De VO2 max: deel 5 De achterliggende formules
In 1979 publiceerde de Amerikaanse coach en fysioloog Jack Daniels samen met Jimmy Gilbert het boek Oxygen Power, waarin hij het concept VDOT introduceerde. Deze VDOT is eigenlijk hetzelfde als de VO2 max. Daniels publiceerde uitgebreide tabellen, waarmee voor een bepaalde waarde van de VDOT afgelezen kan worden wat de tijden op diverse afstanden zijn (net als wij eerder gezien hebben voor de VO2 max). Daniels maakte op basis van de VDOT ook aanbevelingen voor het gewenste tempo bij de trainingen. De tabellen van Daniels zijn al decennia van grote betekenis voor coaches en lopers. De tabellen worden nog steeds veel gebruikt, ook in hardloopcalculators.

Bij nadere beschouwing van de oorspronkelijke artikelen van Daniels, viel ons op dat zijn empirische formules theoretisch niet helemaal juist zijn.

Relatie VO2 –Snelheid (v)

Daniels gebruikt de volgende formule voor de relatie tussen VDOT/VO2 max en de loopsnelheid v 

VO2 max=-4,80+0,182258*v+0,000104*v2
We zagen echter al eerder dat er volgens de theorie van de energiebalans een lineaire relatie behoort te zijn tussen de VO2 max en de loopsnelheid v:
VO2 max= 3,57*v
Beide formules geven wel ongeveer dezelfde resultaten, maar toch zijn er opmerkelijke verschillen, zoals blijkt uit de figuur:
 

We zien dat de formule van Daniels te lage waarden geeft bij lage snelheden, bij de wereldtoppers geven beide formules dezelfde resultaten. 

Invloed van de afstand
Daniels gebruikt de volgende formule om uit te rekenen hoe het percentage van de VO2 max daalt als de looptijd t toeneemt:

%VO2= 0,8+0,1894393*exp(-0,012778*t)+ 0,2989558*exp(-0,1932605*t)

Wij zagen echter al eerder dat we eenvoudig en nauwkeurig kunnen uitrekenen hoe het percentage van de VO2 max daalt als functie van de afstand d, met de formule van Pete Riegel:

% VO2= 100/ (d/3000m)0,07
Omdat de tijd natuurlijk gelijk is aan de afstand maal de snelheid, kunnen we beide formules met elkaar vergelijken. Zoals de figuur laat zien, geven deze twee formules wel enigszins vergelijkbare waarden.
 

Samenvattend concluderen wij dat hoewel de VDOT-tabellen van Jack Daniels in het verleden een zeer belangrijke en zinvolle rol gespeeld hebben bij het vergelijken van prestaties en het optimaliseren van het trainingstempo, de formules theoretisch niet volledig juist zijn. Wij vinden het dus beter om uit te gaan van onze formules die volgen uit de theorie van de energiebalans en de formule van Pete Riegel. Dit blijkt zeer nauwkeurig te kloppen met onder meer de wereldrecords bij alle afstanden en alle leeftijdsklassen. 

Je kunt je eigen  VO2 max berekenen met onze calculator  

Eerdere delen van deze serie gemist? Klik hier voor deel 4
Ons boek is ook verkrijgbaar als ebook zie hier voor www.hetgeheimvanhardlopen.nl

Hans van Dijk en Ron van Megen

Lees verder...

De VO2 max: deel 5 De achterliggende formules

De VO2 max: deel 5 De achterliggende formules
In 1979 publiceerde de Amerikaanse coach en fysioloog Jack Daniels samen met Jimmy Gilbert het boek Oxygen Power, waarin hij het concept VDOT introduceerde. Deze VDOT is eigenlijk hetzelfde als de VO2 max. Daniels publiceerde uitgebreide tabellen, waarmee voor een bepaalde waarde van de VDOT afgelezen kan worden wat de tijden op diverse afstanden zijn (net als wij eerder gezien hebben voor de VO2 max). Daniels maakte op basis van de VDOT ook aanbevelingen voor het gewenste tempo bij de trainingen. De tabellen van Daniels zijn al decennia van grote betekenis voor coaches en lopers. De tabellen worden nog steeds veel gebruikt, ook in hardloopcalculators.

Bij nadere beschouwing van de oorspronkelijke artikelen van Daniels, viel ons op dat zijn empirische formules theoretisch niet helemaal juist zijn.

Relatie VO2 –Snelheid (v)

Daniels gebruikt de volgende formule voor de relatie tussen VDOT/VO2 max en de loopsnelheid v 

VO2 max=-4,80+0,182258*v+0,000104*v2
We zagen echter al eerder dat er volgens de theorie van de energiebalans een lineaire relatie behoort te zijn tussen de VO2 max en de loopsnelheid v:
VO2 max= 3,57*v
Beide formules geven wel ongeveer dezelfde resultaten, maar toch zijn er opmerkelijke verschillen, zoals blijkt uit de figuur:
 

We zien dat de formule van Daniels te lage waarden geeft bij lage snelheden, bij de wereldtoppers geven beide formules dezelfde resultaten. 

Invloed van de afstand
Daniels gebruikt de volgende formule om uit te rekenen hoe het percentage van de VO2 max daalt als de looptijd t toeneemt:

%VO2= 0,8+0,1894393*exp(-0,012778*t)+ 0,2989558*exp(-0,1932605*t)

Wij zagen echter al eerder dat we eenvoudig en nauwkeurig kunnen uitrekenen hoe het percentage van de VO2 max daalt als functie van de afstand d, met de formule van Pete Riegel:

% VO2= 100/ (d/3000m)0,07
Omdat de tijd natuurlijk gelijk is aan de afstand maal de snelheid, kunnen we beide formules met elkaar vergelijken. Zoals de figuur laat zien, geven deze twee formules wel enigszins vergelijkbare waarden.
 

Samenvattend concluderen wij dat hoewel de VDOT-tabellen van Jack Daniels in het verleden een zeer belangrijke en zinvolle rol gespeeld hebben bij het vergelijken van prestaties en het optimaliseren van het trainingstempo, de formules theoretisch niet volledig juist zijn. Wij vinden het dus beter om uit te gaan van onze formules die volgen uit de theorie van de energiebalans en de formule van Pete Riegel. Dit blijkt zeer nauwkeurig te kloppen met onder meer de wereldrecords bij alle afstanden en alle leeftijdsklassen. 

Je kunt je eigen  VO2 max berekenen met onze calculator  

Eerdere delen van deze serie gemist? Klik hier voor deel 4
Ons boek is ook verkrijgbaar als ebook zie hier voor www.hetgeheimvanhardlopen.nl

Hans van Dijk en Ron van Megen

Lees verder...