De nieuwe NK medaillelimieten voor masters

De nieuwe NK medaillelimieten voor masters
Bij de Nederlandse Kampioenschappen voor masters worden door de Atletiekunie medaillelimieten gehanteerd. Dit houdt in dat een atleet die bij de eerste drie in zijn of haar categorie finisht pas een medaille krijgt als op z’n minst de limiet is gelopen. Op een aantal NK’s wordt door relatief veel deelnemers medailles gewonnen.

Het Platform Masters en de commissie die zich over de limieten heeft gebogen heeft, hebben recent het advies aan de Atletiekunie gegeven om de limieten voor 2016 en 2017 aan te scherpen. De overweging hierbij is dat er meer uitdaging moet zijn en het serieuze kampioenschappen moeten zijn. De Atletiekunie heeft dit advies overgenomen. Eind 2017 worden de limieten opnieuw geëvalueerd. Lees hier
Social media
De nieuwe medaillelimieten staan inderdaad een stuk scherper dan voorheen. Op de social media is er dan ook flink reuring over. Voor- en tegenstanders hebben zo hun meningen. Op veler verzoek hebben de auteurs van Het Geheim van Hardlopen ook eens naar de nieuwe limieten gekeken.
Wij maken niet het beleid. We kunnen wel naar de feiten kijken en natuurlijk een advies geven. 

WMA records
We hebben de medaillelimieten vergeleken met de meest recente wereldrecords. Deze zijn te vinden op de website van de World Masters Athletics:
In de Nieuwsbrief Masters van 15 december 2015 staat dat voor looponderdelen 81% (was 70%) van het wereldrecord gelopen moet worden om de medaillelimiet te halen. We hebben dit gecontroleerd. Dat levert onderstaande tabel op.

De tabel toont een tamelijk consistent beeld. Wel moet soms ruim boven de 81% gelopen worden om voor een medaille in aanmerking te kunnen komen. De limieten zijn inderdaad flink aangescherpt. Met name voor de indoor en baannummers zullen de wedstrijdorganisaties minder eremetaal nodig hebben bij de huldigingen.

Voor de bejaarde masters staan de limieten wel heel erg scherp. We hebben weliswaar veel goede oudere masters in Nederland maar wat nu gevraagd worden ligt wel tegen het wereldrecordniveau. In een aantal gevallen (bij de V85 en M85) moet zelfs het wereldrecord flink verbeterd worden om een medaille te kunnen krijgen op het NK. 
Het wereldrecord marathon M85 is bijvoorbeeld met 4:34:55 in handen van de Australiër Robert Horman. De medaillelimiet staat op 4:17:53. Het Nederlands record M85 is nog vacant.
De medaillelimieten onderling
Steekproefsgewijs hebben we ook gekeken naar de onderlinge verhouding van de limieten. In Het Geheim van Hardlopen wordt uiteengezet wat de verhouding is van de tempo’s bij verschillende afstanden. Voor alle leeftijdscategorieën behoort dit de machtsfactor 1,07 te zijn. Als voorbeeld is de figuur voor de M55 weer gegeven. Er wordt over het algemeen (behalve bij de oudste categorie) keurig voldaan aan deze wetmatigheid.

Prestatie-index
Door de snelheid van een atleet op een afstand als percentage van het wereldrecord te nemen kun je bepalen wat het niveau van de atleet is. Dit is de zogenoemde prestatie-index.
 
Een veel gebruikte indeling in de literatuur voor de prestatie-index is de volgende:
100% = wereldrecord niveau
90% = internationaal niveau
80% = nationaal niveau
70% = regionaal niveau

Duidelijk is dat volgens deze indeling de nieuwe medaillelimieten op en soms boven het nationaal niveau liggen. Ons advies is om de medaillelimieten voor alle leeftijdscategorieën en afstanden voor zowel vrouwen als mannen op 80% te leggen.
De medaillelimieten zijn overigens nadrukkelijk GEEN inschrijvingslimieten zijn. Dat de limieten scherper staan hoeft voor niemand een belemmering te zijn om het plezier van de deelname aan een NK te ervaren!

Je kunt het effect van alle mogelijke aspecten op je eigen tijden berekenen met onze calculator .

Hans van Dijk en Ron van Megen

Ps: Je kunt ook ons boek bestellen. Het Geheim van Hardlopen is ook verkrijgbaar als ebook

Lees verder...