Gebruik je wedstrijd als een experiment!

Gebruik je wedstrijd als een experiment!
Wedstrijden bieden de beste mogelijkheid om je prestaties te analyseren. 

In wedstrijden tellen de prestaties echt en haal je er doorgaans helemaal uit wat er in zit. 

In trainingen ontbreekt dat beetje extra dat je in wedstrijden wel kunt opbrengen. 

Dit heeft een aantal redenen:

Bij de wedstrijd presteer je maximaal
Bij de wedstrijden presteert je lichaam op een veel hoger niveau dan in de training. Waar je in de training hard loopt gedurende korte stukjes (intervallen), blijk je in de wedstrijd in staat te zijn om nog harder te lopen en gedurende veel langere tijd. Je HR is dus ook  hoger dan in de training. Wedstrijden zijn daarmee enerzijds zeer belastend. Anderzijds zijn ze de beste vorm van training. Het lichaam wordt gedwongen om zich aan te passen aan de extreme belasting.

Je medelopers

Bij wedstrijden loop je met en tegen andere mensen. Dit heeft voordelen, zoals het windvoordeel bij het lopen in een groepje. Er zijn ook psychologische voordelen, zoals  het elkaar steunen of juist de extra motivatie om anderen te kloppen (bijvoorbeeld in de eindsprint). Er zijn echter ook nadelen, zoals de stress die voort kan komen uit de onzekerheid of je anderen wel kunt bijhouden of het boven je macht lopen met een voortijdige ineenstorting als gevolg.

Het parcours en de omstandigheden
Het parcours en de omstandigheden kunnen sterk wisselen. Je kunt hier weinig aan doen, maar er wel rekening mee houden, zoals bijvoorbeeld bij de keuze van je aanvangstempo.

Relatie HR-snelheid 

Zoals gezegd blijkt je lichaam in wedstrijden meer te kunnen dan je zou denken. Kennelijk levert de adrenaline van de wedstrijd toch een flinke bijdrage. Hans heeft daarom een aparte grafiek gemaakt van de relatie HR-snelheid in de wedstrijden. Waar zijn trainingsgrafiek niet verder gaat dan HR 150 en een tempo van 4:00/km, loopt de wedstrijdgrafiek door tot HR 170 en 3:10/km. Ook hier blijkt de correlatie weer opvallend goed te zijn, ondanks het feit dat parcoursen, omstandigheden en de vorm van de dag verschillen. 
 

HR als functie van de afstand

De maximale hartfrequenties (HR’s) bereik je uiteraard bij de kortere afstanden. Bij Hans waren  globaal de volgende waarden van toepassing :
Voorspel je tijd
Je kunt de gegevens van wedstrijden ook prima gebruiken om te voorspellen wat je bij een volgende wedstrijd zult lopen. Hans deed dat voor de Florijnloop in Woudenberg, een wedstrijd over tien Engelse Mijl in januari. Onderstaande tabel geeft de resultaten van eerdere wedstrijden. 

De km-tijden zijn vervolgens gecorrigeerd voor het verschil in afstand en gewicht (op basis van de formules uit ons boek). De laatste kolom geeft de voorspelling voor de km-tijd bij de Florijnloop. Het blijkt dat de voorspellingen zeer dicht bij elkaar liggen (km-tijden van 3:48 tot 3:55). In werkelijkheid liep Hans ook precies conform de voorspelling met een km-tijd van 3:49.
 

Een ander aardig voorbeeld is dat Hans op een 5000 meter wedstrijd een tijd van 17:50 gelopen had (dus 3:34/km). Op basis van de formule van Pete Riegel voorspelde hij voor de 3000 meter een tijd van 10:21 (3:27/km). Het resultaat van de 3000 meter race staat hieronder (10:24). Door een vals start gaf het Garmin-horloge 6 seconden te veel aan. De werkelijke tijd was dus 10:18.
 
Verschil met anderen
We hebben ook een analyse gemaakt van het verschil in km-tijd tussen Hans en Ron. Zoals onderstaande tabel laat zien, is dit verschil verbazingwekkend constant, namelijk tussen 47 en 50 seconden per km! Hierbij moeten we wel opmerken dat Hans en Ron in deze periode beiden in gelijke mate zijn afgevallen en beiden ook even fanatiek trainden.

 

Invloed van parcours en omstandigheden
Voor een juiste analyse van de resultaten van wedstrijden moet je een logboek bijhouden met daarin gegevens over zaken als het parcours (hoogteverschil, wegdek, bochten) en de weersomstandigheden (temperatuur, wind). Uiteraard is het van groot belang om de krachten goed en gelijkmatig te verdelen. Probeer ook zo veel mogelijk in een groepje te lopen om te profiteren van het windvoordeel. 

Je kunt het effect van alle factoren op je eigen tijden berekenen met onze calculator op 

Ons boek is nu ook verkrijgbaar als e-book.
Hans van Dijk en Ron van Megen

Lees verder...