Hardloopvermogensmeters 10: De grenzen van het menselijk vermogen

Hardloopvermogensmeters 10: De grenzen van het menselijk vermogen
In eerdere artikelen op ProRun hebben we laten zien dat natuurkunde en fysiologie bepalen welke hardloopprestaties haalbaar zijn voor je. De logische vraag is vervolgens wat maximaal haalbaar is? In dit artikel laten we zien wat de huidige grenzen zijn aan het menselijk vermogen. Samen met de omstandigheden waaronder gelopen wordt, bepaalt dit welke prestaties maximaal haalbaar zijn.

In eerdere artikelen gingen we eerder al in op de natuurkunde van het hardlopen en de fysiologie van het hardlopen.

De geleverde vermogens bij de wereldrecords
We hebben ons hardloopmodel gebruikt om de vermogens te berekenen bij de snelheden waarmee op verschillende afstanden wereldrecords zijn gelopen.  

Dit hebben we in een tabel gezet als vermogen P per kg lichaamsgewicht. De gegevens in de tabel bevestigen dat met het toenemen van de afstand en dus de tijd die is gelopen het vermogen afneemt. Dit klopt precies met wat we in het artikel over fysiologie hebben uitgelegd over de brandstof van de 4 energiesystemen waar ons lichaam over beschikt. De samenstelling van de brandstofmix is afhankelijk van de duur van de inspanning. En afhankelijk van die samenstelling kan onze menselijke motor meer of minder vermogen leveren.

Als we de formule van Riegel loslaten op die vermogens bij verschillende afstanden en tijden kunnen we voor elk van die wereldrecords de ADV berekenen. ADV staat voor Anaeroob Drempel Vermogen. Dit is het vermogen dat je een uur lang kunt volhouden. FTP (Functional Treshold Power) is de Engelstalige term die hiervoor ook veel in gebruik is.

In de tabel valt dan op de meeste wereldrecords zijn gevestigd met een ADV van ongeveer 6,35 watt/kg. De ADV’s bij 15 km, 25 km en 30 km zijn iets lager. Dat komt omdat deze wedstrijden minder vaak voorkomen en de wereldrecords daarop minder scherp staan. Verder valt op dat de ADV bij de wereldrecords op de 800 m en 1500 m hoger zijn. Dit komt omdat de anaerobe processen in de energiehuishouding door de samenstelling van de brandstofmix bij deze korte duur een grotere rol hebben.

De fysiologische grenzen aan het menselijk vermogen
Vanuit de fysiologie hebben we biochemisch berekend wat de grenzen zijn van het menselijk vermogen voor verschillende inspanningsduren. Sprinters maken voornamelijk gebruik van ATP als brandstof. Een 400 m en een 800 m hardloper moet het vooral hebben van de anaerobe omzetting van glycogeen. Lange afstand lopers maken gebruik van de aerobe omzetting van glycogeen en vetzuren. De brandstofmix is in elk van deze situaties anders. Naar mate een wedstrijd langer duurt, worden de aerobe processen in je energiehuishouding belangrijker en de haalbare snelheid daalt. In de tabel en figuur is dit inzichtelijk gemaakt.

De tabel laat ook zien dat biochemisch gezien de grens aan het vermogen dat je een uur vol kunt houden (de ADV of FTP) 6,41 watt/kg is. Dit is vrijwel gelijk aan de 6,35 watt/kg die we bij de wereldrecords eerder in dit artikel zagen. We zien ook bij andere duursporten, zoals wielrennen en schaatsen, dat dit het maximum is dat mannen kunnen. Voor vrouwen ligt de grens bij 5,70 watt/kg. We zien alleen hogere waarden bij sporters die EPO als doping hebben gebruikt. 

Op ons YouTube kanaal The Secret of Running kun je veel bekijken

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek 
Hardlopen met Power!
Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra informatie van hun wattage! Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen.
De ISBN nummers zijn:
paperback 978-90-821069-7-8
e-book (ePub3) 978-90-821069-8-5
e-book (Adobe DRM pdf) 978-90-821069-9-2
Hans van Dijk en Ron van Megen
www.hardlopenmetpower.nl

Lees verder...