Hoe groot is de invloed van je uithoudingsvermogen?

Hoe groot is de invloed van je uithoudingsvermogen?
Je uithoudingsvermogen vormt de basis van je prestatie. Het verbeteren daarvan is één van de belangrijkste redenen waarom we trainen. 

Het uithoudingsvermogen voor hardlopen op de lange afstand is een gecompliceerd fenomeen. Het hangt samen met diverse factoren als lichaamsbouw (kleine en lichte mensen zijn in het voordeel), fysiologie (hogere vetverbranding en meer langzame vezels zijn gunstig), training (uithoudingsvermogen is goed trainbaar) en psychologie (mentale kracht om langdurig af te zien). 

De machtsfactor van Riegel
Wiskundig kan het uithoudingsvermogen gesimuleerd worden via de machtsfactor in de formule van Pete Riegel:

v2/v1= (d2/d1)-0,07 

Zoals we gezien hebben bedraagt de machtsfactor in de meeste gevallen -0,07. Toch hebben diverse onderzoekers geconstateerd dat de machtsfactor niet voor iedereen hetzelfde is en enigszins kan variëren. Dit is afhankelijk van het uithoudingsvermogen. 

Bij lopers met een beter dan gemiddeld uithoudingsvermogen kan de machtsfactor lager zijn, tot -0,05. Omgekeerd kan de factor bij lopers met een minder dan gemiddeld uithoudingsvermogen hoger zijn, tot -0,09. 

In de tabel is het effect van het uithoudingsvermogen weergegeven. De tabel is gemaakt voor de bekende Marathon Man, die we steeds als voorbeeld hanteren, met dus dezelfde ADV en dezelfde VO2 max. ADV staat voor Anaeroob Drempel Vermogen. Het is het hoogste vermogen (Wattage) dat je kunt volhouden gedurende 1 uur.

Je ziet dat het effect groot kan zijn, naar mate de afstand langer wordt. Bij de marathon is dit het meest duidelijk. Lopers met een zeer goed uithoudingsvermogen kunnen op de marathon een flinke winst boeken op lopers met een beperkt uithoudingsvermogen.
 
Sneller op de lange afstand of op de korte afstand?
We zien dus dat lopers met een beter dan gemiddeld uithoudingsvermogen 5 minuten op de marathon kunnen winnen op onze Marathon Man. Omgekeerd verliezen lopers met een minder dan gemiddeld uithoudingsvermogen ook 5 minuten. 

Onze Marathon Man zal natuurlijk zeker proberen om door gerichte training zijn uithoudingsvermogen te verbeteren. Voor een deel zal dit ook ‘vanzelf’ gaan. Immers, training leidt tot verbetering van de vetverbranding en toename van de langzame spiervezels. Voor een ander deel zal onze Marathon Man tegen zijn persoonlijke grenzen aan lopen (lichaamsbouw, aanleg en mentale kracht). De keerzijde is wel dat je op de kortere afstanden relatief wat langzamer wordt.

Je ziet dat in principe een aanzienlijke verbetering mogelijk is. Onze Marathon Man zou zelfs een marathon onder de 3 uur kunnen halen. Dit vergt uiteraard wel een serieuze en optimale training! Lang niet iedereen zal zijn prestaties met 20% kunnen verbeteren.

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons nieuwe boek 

Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra informatie van hun wattage! Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen

Hans van Dijk en Ron van Megen

Lees verder...