Hoe werken de calculators?

Hoe werken de calculators?
Vandaag leggen we uit hoe je de calculator op ProRun kunt toepassen om voor jezelf de invloed van allerlei factoren op je loopprestatie te berekenen. 

Calculator
Op ProrRun staat een link naar de calculator van het Geheim van Hardlopen. Er zijn 15 tabbladen waarmee de invloed van de verschillende factoren berekend kan worden. In dit stukje zullen we enkele tabbladen nader toelichten, om te beginnen het tabje Start. Hier moet je een recente prestatie van jezelf opgeven, door de gelopen afstand te kiezen en de bijbehorende tijd in te vullen. Het maakt niet uit welke afstand je hebt gelopen in je trimloop of wedstrijd. In het voorbeeld hieronder hebben we dat gedaan voor onze hypothetische  Marathon Man, die op de marathon een tijd van 3 uur 30 minuten loopt.

Afstand
Op het tabje Afstand kun je vervolgens aflezen welke tijden op verschillende afstanden equivalent zijn aan de opgegeven prestatie, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. We zien dat onze Marathon Man op de 3000 m in principe een tijd van 12:24 zou moeten kunnen lopen. 

Duurvermogen
De invloed van de afstand is niet voor iedereen hetzelfde, Jo Schoonbroodt heeft bijvoorbeeld een uitzonderlijk goed duurvermogen. Bij het tabblad “duurvermogen” kun je aangeven hoe goed je jouw duurvermogen inschat. Het resultaat is weergegeven in de onderstaande tabel. We zien dat onze Marathon Man op de marathon 3:19:11 zou kunnen lopen als hij een zeer goed uithoudingsvermogen zou hebben.

Leeftijd 
Het effect van de leeftijd is zeer groot, dit is ook de reden van de indeling in leeftijdsklassen bij de masters. Wij hebben gesteld dat onze Marathon Man 35 jaar is, dit is niet ver van de “optimale” leeftijd van 27 tot 30 jaar. Bij het tabje Leeftijd kun je berekenen dat de marathontijd van 3:30 equivalent is aan een tijd van 3:24:15 op een leeftijd van 28 jaar en een tijd van 4:18:40 op een leeftijd van 60 jaar. 

Prestatie-index
Bij het tabje Prestatie-index kun je berekenen dat de prestatie-index van onze Marathon Man 61% is, dat wil zeggen dat 61% van de lopers van 35 jaar een tijd zullen lopen van minder dan 3:30. Een prestatie-index van 80% geldt als nationaal niveau, 90% is internationaal niveau en 100% is equivalent aan het wereldrecord.

Gewicht
Het zal onze lezers niet verbazen dat de invloed van het gewicht heel groot is. Bij het tabje Gewicht kun je bereken dat de tijd van de Marathon Man verbetert tot 3:27:54 als hij 1% afvalt. Omgekeerd zal zijn tijd verslechteren tot 3:32:06 als hij 1% zwaarder wordt. Het effect is in principe recht evenredig met de gewichtsafname of –toename.

Heuvels, wind en temperatuur
Een ideaal parcours is vlak en ideaal weer betekent geen wind en voor de marathon een temperatuur van 8 graden. Dit komt helaas zelden voor, dus meestal lopen we een mindere tijd. ?Bij het tabje Heuvels kunnen we berekenen dat onze Marathon Man circa 4 minuten langzamer zal lopen als het parcours een hoogteverschil van 250 meter heeft. Bij het tabje Wind zien we dat windkracht 5 een effect van 5,5 minuut heeft en bij het tabje Temperatuur blijkt dat een temperatuur van 20 graden een negatief effect van 15 minuten heeft! De temperatuur heeft dus in de praktijk duidelijk het grootste effect.

Uiteraard zijn alle berekeningen gebaseerd op bepaalde wetmatigheden en onderzoeken, zoals toegelicht in ons boek Het Geheim van Hardlopen. Individuele personen en omstandigheden kunnen hiervan afwijken.

Hans van Dijk en Ron van Megen

Lees verder...