Hoeveel daalt je snelheid als je ouder wordt?

Hoeveel daalt je snelheid als je ouder wordt?
Helaas ontkomt niemand eraan dat de prestaties afnemen naarmate we ouder worden. Voor langeafstandlopers geldt dat de meesten op een leeftijd van 25 tot 35 jaar hun topjaren beleven. Boven de 35 jaar nemen de prestaties in het algemeen langzaam en gelijkmatig af.? Met dit gegeven kun je te weten komen of je nu relatief sneller of langzamer bent dan op jongere leeftijd. En ook hoe je presteert ten opzichte je oudere of jongere trainingsmaat.
Wat betekent ouder worden voor je prestaties? 
Op basis van de statistiek kunnen we een aantal feitelijke conclusies trekken..
1. De topprestaties worden geleverd op een leeftijd rond de 30 jaar.
2. De prestaties nemen geleidelijk af boven de 30 jaar, in eerste instantie met circa 0,8% per jaar.
3. Boven de 75 jaar nemen de prestaties steeds sneller af, zelfs tot ruim boven de 5% per jaar!
Het leeftijdseffect op je hardloopprestaties is dus zeer groot en onomkeerbaar is. Dit is ook de reden voor de indeling in leeftijdsklassen bij de masters atletiek. Hierbij wordt een indeling in 5-jaarklassen gehanteerd (35 – 39, 40 – 44, 45 – 49 jaar, enz.) Ook met deze indeling heeft de jongere master in zijn klasse nog een significant voordeel ten opzichte van de oudere, namelijk liefst 4%!
De berekende resultaten gelden natuurlijk niet voor iedereen. Het verval van 0,8% per jaar is een gemiddelde voor masters die ook op hogere leeftijd serieus blijven trainen en in competitie blijven. Minder serieuze sporters moeten rekening houden met een verval van 1% per jaar. Er lopen echter ook bijzondere talenten rond die erin slagen het verval te beperken tot 0,6% per jaar of nog minder.
Hoeveel daalt de ADV en de snelheid met de jaren?
We hebben in ons hardloopmodel de statistische gegevens gebruikt om het verloop van de ADV als functie van de leeftijd te berekenen. ADV staat voor Anaeroob Drempel Vermogen. Het is het hoogste vermogen (Wattage) dat je kunt volhouden gedurende 1 uur. Omdat onze Marathon Man 30 jaar oud is en een ADV heeft van 3,67 Watt/kg, konden we vervolgens berekenen wat zijn ADV in theorie wordt bij andere leeftijden. Met die waarde voor de ADV hebben we vervolgens berekend wat voor marathontijden hij zou kunnen lopen op verschillende leeftijden. Het resultaat is weergegeven in de tabel.
Hoewel het natuurlijk een wat theoretische berekening is, geeft het toch een heel duidelijk beeld. Goede marathontijden zijn mogelijk gedurende een breed leeftijdsbereik, zo van 15 jaar tot 55 jaar. Daarboven slaat het verval steeds meer toe en met name boven de 80 jaar lopen de tijden dramatisch op.
Je kunt het effect van je snelheid in relatie tot je leeftijd zelf berekenen op onze calculator  en alle factoren op je prestaties nalezen in ons nieuwe boek

Lees verder...