Vermogensmeting: vervolgonderzoek verschillen tussen Stryd en Polar

Vermogensmeting: vervolgonderzoek verschillen tussen Stryd en Polar

Omdat we de laatste weken veel vragen krijgen over het vermogen van Polar, herplaatsen we dit artikel van Ron van Megen en Hans van Dijk over dit onderwerp (red.)

Sinds 3 jaar zijn we betrokken bij het hardlooponderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen.

Samen met hoogleraar Integratieve Fysiologie prof. Maria Hopman en coach Bram Som van het Seven Hills Running Team, proberen we grip te krijgen op ‘het geheim van de training’.

De resultaten van het onderzoek rapporteren we regelmatig op ProRun. Natuurlijk doen we zelf ook mee. Op de foto’s zie je Hans (links) en Ron (rechts) op de loopband in het onderzoekslaboratorium van de universiteit.

Eerder onderzoek 
In het onderzoek van 2017 deden deden we gelijktijdige VO2metingen(in ml O2/kg/min) en vermogensmetingen met de Stryd (in Watt/kg). We vonden toen dat er een hele goede correlatie was tussen het vermogen en de VO2. Dit bevestigde dat de Stryd vermogensmetingen die je zelf elke training kunt doen een heel goede vervanger zijn van de VO2 max bepaling die je bij een Sportmedisch Adviescentrum moet laten doen. Ook vonden we een significant en consistent verschil tussen getrainde en ongetrainde hardlopers.
Getrainde hardlopers zijn in het voordeel met:

1. 5% minder mechanisch energieverbruik (ECOR 0,99 versus 1,04 kJ/kg/km)

2.10% minder zuurstofverbruik (RE 215 versus 237 ml O2/kg/km)

3.Een 4% betere metabole efficiëntie (24% versus 23%)

In het onderzoek van 2018 [RvM1]  bouwden we voort op deze resultaten en vonden we interessante correlaties tussen ECOR, RE en Leg Spring Stiffness (beenveerstijfheid, LSS).

LSS is een van de begrippen die beschikbaar komen bij het gebruik van de Stryd hardloopvermogensmeter. Denk aan je been als een veer waarop je lichaam “beweegt”. Hoe stijver de veer, hoe minder energie het kost om jezelf bij elke stap voort te bewegen. Deze meetwaarde, de LSS, meet de stijfheid van de spieren en pezen in je been. We vonden toen de volgende correlaties:

De resultaten bevestigden onze eerdere bevindingen dat de gegevens van Stryd zeer goed kunnen worden gebruikt voor dagelijkse optimalisatie van training en loopstijl. Verbeteringen in training zouden moeten leiden tot zowel lager energieverbruik (ECOR) als tot lager zuurstofverbruik (RE) bij een bepaalde snelheid. De ECOR kan worden verminderd door de cadans te verhogen en de GCT te verlagen. De RE bleek sterk gecorreleerd te zijn met LSS: hardlopers met een hogere LSS hebben een lagere RE. Omdat ECOR en RE concepten zijn die met veel factoren samenhangen, verwachten we dat de optimale loopstijl van persoon tot persoon zal verschillen.

De kunst is dus om te komen tot een individueel running metrics paspoort.

Het onderzoek van 2019: vergelijking Stryd en Polar vermogenswaarden

Dit jaar hebben we het onderzoek gericht op een vergelijking van de vermogenswaarden van Stryd en Polar. In het project deden 7 jonge hardlopers (12-17 jaar) mee van het Seven Hills Running Team. Deze groep wordt getraind door Bram Som. Alle atleten hebben een stapsgewijze maximaal inspanningstest gedaan op een loopband (bandsnelheden tussen 11-21 km/h). Het zuurstofverbruik is gemeten en met de hulp van de Stryd en Polar hardloopvermogensmeters zijn diverse running metrics bepaald. Uit een eerdere vergelijking van de meetprincipes van Stryd en Polar hadden we de hypothese opgesteld dat het verschil tussen beiden gelijk zou moeten zijn aan de energy-recovery in de voetboog en Achillespees tijdens de landing. De Stryd meet het netto-energieverbruik en de Polar het bruto-energieverbruik, dus inclusief de energy-recovery.

De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in de onderstaande figuren.

De resultaten van de Stryd bevestigen ons eerdere onderzoek:

1.De netto Energy Cost of Running (ECOR) is ongeveer gelijk aan 1,00 kJ/kg/km

2.De ECOR is iets lager bij hogere snelheid

3.De ECOR is iets lager bij hogere cadans

4.De ECOR is iets lager bij lagere GCT (Ground Contact Time)

De resultaten van de Polar blijken nauwelijks afhankelijk van de onderzochte variabelen en geven min of meer een constante waarde voor de ECOR van 1,28 kJ/kg/km. Dit betekent tevens dat het verschil tussen de Polar en de Stryd waarden niet constant is, maar kan variëren tussen 25% (lage snelheid, lage cadans, hoge GCT) tot 35% (hoge snelheid, hoge cadans, lage GCT).

Als de hypothese waar is dat het verschil tussen de Stryd en de Polar waarden gelijk is aan de energy-recovery tijdens de landing, zou dit betekenen dat de energy-recovery toeneemt bij een hogere snelheid, een hogere cadans en een lagere GCT.

Dit lijkt niet onlogisch, maar wij vinden het te vroeg om op basis van deze resultaten te concluderen dat de hypothese bewezen is, temeer daar het ons wel bevreemdt dat de Polar waarden zo constant zijn en onafhankelijk van snelheid, cadans en GCT.

Hans van Dijk, Bram Som en Ron van Megen delen de belangstelling voor wat iemand een betere loper maakt.

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek Hardlopen met Power!

Lees verder...