Waarom voorspelt Garmin verkeerde waardes?

Waarom voorspelt Garmin verkeerde waardes?

Al vele malen hebben lopers en coaches ons de vraag gesteld hoe het nu komt dat de Race Predictor van Garmin veel te snelle tijden geeft, die voor vele lopers absoluut onhaalbaar zijn. Ook op internet is veel kritiek te lezen van teleurgestelde lopers, die gedemotiveerd raken door de te snelle tijden van de Race Predictor. Dat is des te meer jammer daar de meeste lopers juist hopen en verwachten dat hun horloge op basis van de trainingsdata een goede voorspelling kan maken van de tijden bij de wedstrijden. Dat is juist een belangrijke reden om zo’n horloge aan te schaffen!

We hebben eens goed uitgezocht hoe dit zit. Je Garmin berekent eerst je zuurstofopnamevermogen VO2 max op basis van je trainingsgegevens en met name de data van je snelheid en je hartslag. Vervolgens voorspelt de Race Predictor je wedstrijdtijden op basis van deze VO2 max. Hoe werkt dat en hoe pakt dat uit in de praktijk? En waardoor komt het nu dat de voorspelde tijden te snel zijn? Zoals altijd hebben we de resultaten ook getest aan de hand van onze eigen resultaten met Garmin horloges (Hans de Forerunner 935 en Ron de Fenix 6X).

Hoe werkt het? VO2 max

Eén van de leuke aspecten van een hardloophorloge is dat je iedere dag een update krijgt van je conditie in de vorm van je VO2 max. Het horloge berekent dit uit je trainingsgegevens en met name de data van je snelheid en je hartslag. Zoals we al eerder in een artikel bij ProRun lieten zien, is de VO2 max een heel bruikbare grootheid om je conditie weer te geven: hoe hoger je VO2 max, hoe beter je conditie en hoe sneller je kunt lopen.

Onderstaande tabel geeft de standaard indeling van VO2 max waarden van mannen en vrouwen als functie van hun conditie (die ook door Garmin gebruikt wordt):

Standaard indeling VO2 max voor mannen en vrouwen

Hoe snel kun je lopen met je VO2 max?

In principe is je loopsnelheid recht evenredig met je VO2 max. In de praktijk zullen de weersomstandigheden en het parcours natuurlijk ook van invloed zijn. Al deze factoren worden behandeld in onze boeken. Je kunt ze ook zelf berekenen met onze calculatoren. Wat voor tijd je kunt lopen op diverse klassieke afstanden hebben we weergegeven in de onderstaande tabel (die geldt voor ideale omstandigheden).

Hoe snel kun je lopen met je VO2 max?

Hoe werkt het? De Race predictor van Garmin

De Race Predictor van Garmin voorspelt de looptijden op 5 km, 10 km, halve marathon en hele marathon op basis van je VO2 max. Hoe dit precies werkt is een bedrijfsgeheim van Garmin. In principe houdt men rekening met de persoonlijke informatie (met name leeftijd), de trainingshistorie en trainingsopbouw en de data van de trainingen (met name hartslag en snelheid, opgesplitst in verschillende segmenten).
Op internet vonden we een nuttig en interessant overzicht van de relatie tussen de VO2 max van Garmin en de voorspelde tijden van de Race Predictor.

De eerste 2 kolommen van de onderstaande tabel zijn overgenomen uit dit artikel en geven de relatie weer tussen de Garmin VO2 max en de voorspelde 5 km-tijd. We hebben vervolgens die voorspelde 5 km-tijd als uitgangspunt genomen en met ons universele hardloopmodel (zoals uitgelegd in Het Geheim van Hardlopen en Hardlopen met Power!) berekend met welke “echte” VO2 max die tijd overeenkomt. Het resultaat staat in kolom 3 en blijkt maar liefst 3-5 eenheden hoger dan de door Garmin gerapporteerde VO2 max. Het verschil tussen de “echte” VO2 max en die van Garmin staat in de 4e kolom.

Race predictor van Garmin

Hoe kan dit nu? Enkele analyses.

De resultaten van de tabel komen overeen met de ervaringen van vele lopers, coaches en zien we ook in tal van posts op internet. Meestal meldt men dat je pas op realistische tijden uitkomt als je orde 3-4 eenheden aftrekt van de Garmin VO2 max. Diverse hardloopvrienden hebben ons gemeld dat ze ook op realistische tijden uitkomen als ze de Garmin VO2 max nemen en onze calculator gebruiken (en dus niet de Race Predictor). Trainer Sander Schreurs stuurde ons zelfs een geanonimiseerde Excel met de VO2 max én Race Predictor waarden van zijn atleten die met een Garmin lopen.

We kunnen dit illustreren aan de hand van de resultaten van auteur Hans (in geel gemarkeerd in de tabel). Hans laat zijn VO2 max regelmatig bepalen op het SMA Midden Nederland van Guido Vroemen en weet dus dat zijn VO2 max in de orde van 60 ml/kg/min is (afhankelijk van de vorm van de dag natuurlijk). Zijn Garmin Forerunner 935 horloge geeft keurig dezelfde waarde aan (afhankelijk van de vorm van de dag varieert het wat tussen de 59 en 61). Hans loopt tijden van rond de 18:30 op de 5000 meter, hetgeen goed overeenkomt met het resultaat van onze calculator bij een VO2 max van 60. Volgens de Race Predictor zou hij echter met een VO2 max van 60 een ondenkbare tijd van 17:01 moeten kunnen lopen! Om met de Race Predictor op een tijd van 18:30 uit te komen, zou Hans 4 eenheden af moeten trekken van zijn Garmin VO2 max van 60.

Terzijde memoreren we nog even dat Hans momenteel geblesseerd is en daardoor aan het fietsen geslagen is (zie ook de eerdere artikelen bij ProRun Ben ik nu een loper of fietser, deel 1 en deel 2). Hierbij doet zich het merkwaardige feit voor dat zijn VO2 max voor fietsen volgens zijn Garmin de afgelopen maanden continu gestegen is naar een waarde van maar liefst 65! Op zich al merkwaardig, want Hans loopt al 40 jaar en fietst pas een half jaar, dus waarom zou zijn VO2 max bij fietsen hoger zijn? Maar nog gekker is dat de Garmin zijn hardloop VO2 max gelijktijdig verhoogd heeft naar 65! Als dat waar zou zijn, zou hij volgens de Race Predictor maar eventjes 15:53 kunnen lopen. Dat is volstrekt irreëel, deze tijd liep Hans 35 jaar geleden, toen hij rond de 30 was, en zou nu bij de M65 een dik wereldrecord zijn. Hans is door dit alles wel nieuwsgierig geworden of zijn VO2 max bij fietsen echt hoger is dan bij hardlopen of dat het algoritme van Garmin bij het fietsen niet klopt. Hij is dan ook van plan om bij het SMA een fietstest te gaan doen om te bepalen wat zijn VO2 max bij het fietsen is. Wordt vervolgd dus.

Hoe kan dit nu? Een verklaring.

Zonder informatie over het exacte algoritme van Garmin, is het natuurlijk heel lastig om te verklaren waarom de Race Predictor zo de fout in gaat. Op internet vonden we echter wel het originele patent van FirstBeat Technologies (de partner van Garmin). Hierin staat vermeld dat men bij hardlopen het zuurstofverbruik berekent met de formule: VO2 max = 3,5*v, waarbij v de snelheid is in km/h.
Met ons universele hardloopmodel hebben we echter in sh afgeleid dat de juiste formule voor het zuurstofverbruik (zonder luchtweerstand) is: VO2 max = 3,77*v. Dit komt overeen met een verschil van ruim 7%. Bij dezelfde waarde van de VO2 max berekent Garmin dus een aanzienlijk hogere snelheid v en dus een snellere tijd. Daarnaast moet overigens rekening gehouden worden met de luchtweerstand, die groter is bij de snellere lopers. Of en hoe Garmin hiermee rekent, hebben we niet kunnen vinden en ook niet ervaren.

Conclusies

De Race Predictor van Garmin geeft systematisch te snelle/onhaalbare tijden.
De verklaring hiervoor is waarschijnlijk een fout in het algoritme dat de snelheid/tijd berekent. De door Garmin berekende VO2 max vinden wij wel realistisch.

Er zijn 2 oplossingen voor dit probleem:

  1. Gebruik deVO2 max van Garmin (of die van een test bij het SMA) in combinatie met onze calculator (dit levert de juiste tijden op)
  2. Verlaag de VO2 max van Garmin met 3-5 eenheden in combinatie met de Race Predictor (de orde van grootte klopt dan ook, afhankelijk van waar je zit in de tabel).
Een voorbeeld van de (te snelle) tijden van de Race Predictor van Garmin
Een voorbeeld van de (te snelle) tijden van de Race Predictor van Garmin

Lees verder...