Wat is de optimale temperatuur bij kortere loopafstanden

Wat is de optimale temperatuur bij kortere loopafstanden
In dit artikel bekijken we de ideale temperatuur voor voor kortere afstanden.
Op een kortere afstand heb je uiteraard minder last van opwarming (en ook veel minder last van afkoeling) dan op de lange afstand. Wel is bekend dat met name sprinters het beste gedijen bij hogere temperaturen. Hun spieren moeten voldoende opgewarmd zijn om gedurende korte tijd een maximaal vermogen te kunnen leveren. Wat de optimale temperatuur is bij verschillende afstanden is onderzocht in een andere studie dan die we in het vorige artikel over de marathon hebben gebruikt. De resultaten zijn vergelijkbaar met de daar gebruikte studie en weergegeven in de tabel.
Het verband in deze tabel is heel logisch. Op de korte afstand hebben je spieren profijt van warm weer en heb je geen last van opwarming. Op de lange afstand wordt het steeds belangrijker dat je de warmte die je produceert kwijt kunt raken aan de lucht en is dus een lagere temperatuur beter. Bij een te lage temperatuur kun je weer last krijgen van onderkoeling. Dit speelt met name bij wind en regen een grote rol.

Hoe groot is de invloed van de temperatuur bij verschillende afstanden?

We hebben geen goede literatuur kunnen vinden met concrete resultaten over de invloed van de temperatuur bij andere afstanden dan de marathon. Toch zijn we er na enig puzzelen in geslaagd om zelf een relatie af te leiden voor het tijdverlies op verschillende afstanden voor onze Marathon Man. De invloed van de afstand zal meer dan evenredig zijn; bij de halve marathon is het effect duidelijk minder dan de helft van het effect bij de marathon.
1. De invloed zal minimaal zijn bij hele korte afstanden; we hebben aangenomen dat bij 3000 meter het tijdverlies beperkt is tot 1%.
Bij warm weer speelt ook de luchtvochtigheid een rol bij je zweetverlies en daarmee het tijdverlies. Dit zit impliciet verwerkt in de natteboltemperatuur, die bij een hoge luchtvochtigheid duidelijk hoger is.
Je kunt het effect van je snelheid in relatie tot je leeftijd zelf berekenen op onze calculator  en alle factoren op je prestaties nalezen in ons nieuwe boek.

Lees verder...